Polityka Prywatności i pliki cookies

Korzystając ze strony ZŚMK „Camerata Silesia” akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności.
Szanując Twoją prywatność, zapewniamy bezpieczeństwo otrzymanych danych stosując się do regulacji dotyczących ochrony danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
Informujemy, że Administratorem danych jest Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” z siedzibą w Katowicach przy Placu Wolności 12a.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych, wysyłając e-mail na adres: .
Dane gromadzone w związku z administrowaniem stroną a także dane subskrybentów udostępniane są osobom upoważnionym do administrowania stroną, serwerem, uprawnionym do obsługi newslettera. Mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Nie przekazujemy ich do państw trzecich. Dane te nie podlegają profilowaniu.
Dane zbierane automatycznie gromadzone są na podstawie wyrażonej zgody przy informacji o plikach cookies i przetwarzane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Dane subskrybentów gromadzone są na podstawie zgody do czasu otrzymania informacji z prośbą o usunięcie z listy subskrybentów. Więcej informacji o ochronie danych osobowych subskrybentów znajduje się na stronie newslettera.
Użytkownikowi, który akceptując postanowienia Polityki Prywatności wyraził zgodę na przetwarzanie danych w niej opisanych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dane zbierane automatycznie i pliki cookies


Podczas wizyty na stronie ZŚMK „Camerata Silesia” zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, czas nadejścia zapytania, kod odpowiedzi http, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do potrzeb użytkowników.
W niektórych przypadkach identyfikacja użytkownika i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies -  niewielkich plikach tekstowych wysyłanych przez serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszej strony przez użytkowników.
Jeżeli cookies nie są blokowane, oznacza to zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Należy pamiętać, że można samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki (wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej Zespołu ale może spowodować utrudnienia).

Newsletter

Dane osobowe otrzymane w formularzu rejestracyjnym newslettera wykorzystujemy jedynie w celu wysłania biuletynu. Sposób dodawania do listy subskrybentów i rezygnacji z subskrypcji opisany jest na stronie newslettera. Z subskrypcji można zrezygnować wysyłając e-mail na adres z prośbą o wykreślenie z listy odbiorców wiadomości.

Ochrona danych osobowych

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” realizując działalność statutową przetwarza dane osobowe, które otrzymuje od osób, których dane dotyczą lub z innych źródeł.

 

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przedstawia następującą informację.

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania otrzymanych danych osobowych jest Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” z siedzibą w Katowicach przy Placu Wolności 12a.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pisząc na adres pocztowy Zespołu lub adres elektroniczny: .

 

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

  1. Dane osobowe, których podanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a także gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

Dane te mogą być przekazane podmiotom lub organom uprawnionym do ich otrzymania ze względu na obowiązujące przepisy prawa a także osobom lub podmiotom, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy.

Przetwarzane są w czasie obowiązywania umowy a także po jej zakończeniu przez okres w jakim przepisy prawa obligują do tego Administratora.

  1. Dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – działalność statutowa Zespołu (art. 6 ust. 1 pkt e RODO).

Mogą być przekazane podmiotom lub organom uprawnionym do ich otrzymania ze względu na obowiązujące przepisy prawa a także osobom lub podmiotom (również działającym w państwach trzecich) w celu zrealizowania zadania artystycznego.

Przetwarzane są dopóki nie ustanie cel ich przetwarzania lub zostanie zgłoszony sprzeciw do Inspektora ochrony danych.

  1. Dane osobowe otrzymane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

Mogą być przekazane podmiotom lub organom uprawnionym do ich otrzymania ze względu na obowiązujące przepisy prawa a także osobom i podmiotom wskazanym w oświadczeniu lub innym wyraźnym działaniu potwierdzającym uprawnienie Administratora do ich udostępnienia.

Przetwarzane są dopóki nie zostanie wycofana zgoda lub zgłoszony sprzeciw do Inspektora ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

  1. Dane subskrybentów newslettera.

Przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody podczas zapisu do newslettera. Więcej informacji o ochronie danych osobowych subskrybentów znajduje się na stronie newslettera.

 

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
  2. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie, w jakim nie zabraniają tego przepisy prawa),
  3. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody),
  4. przenoszenia danych (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody),
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Inspektorem ochrony danych.

 

W przypadku otrzymania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą osoba, której dane dotyczą otrzyma informację o pozyskaniu jej danych osobowych a także inne wskazane w art. 14 RODO.

Camerata Silesia

Strona wykorzystuje pliki cookies, m.in w celach statystycznych.

Jeżeli nie chcesz, aby były one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Więcej informacji znajduje się w Polityka Prywatności, pliki cookies, ochrona danych osobowych.